Poslední aktualizace: 15. 6. 2018

Lyžařské tratě v Kladském pomezí

Ochrana soukromí

Branka, o.p.s. , Němcové 2020, 547 01 Náchod, IČO 259 150 96, kontakt Markéta Venclová, info@kladskepomezi.cz . Všechny vaše údaje zpracováváme v souladu s „Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů“ a další související legislativou, a to pro oprávněný zájem naplnění účelu naší organizace. Vaše informace máme uložené v sídle naší organizace a na cloudu v třetí zemi po dobu vašeho zájmu o naši organizaci. V souladu se zákonem a nařízením ,po dobu vašeho zájmu, jsou vaše údaje poskytnuty i třetí osobě v Polsku. Máte právo na přístup k informacím, na opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů a vznést námitku.