Góry Stolowe

Hlavní trasa Gór Stolowych

  • sjízdnost trasy NE
  • délka 26 km
  • značka trasy Červená
  • úprava tratě klasika

Hlavní trasa Gór Stolowych

Upozornění: Dle priority údržby se jedná o červenou trasu s nejvyšší prioritou údržby, v terénu je ale trasa vyznačena zelenou barvou (značení v PL neshoduje s Čechami)

Hlavní trasa, která začíná v osadě Karłów a prochází značnou částí území NP Góry Stolowe. Nenáročný terén bez značnějších výškových rozdílů.

Průběh trasy: Karłów – Łąki Pasterskie – Pasterka – Droga nad Urwiskiem – Skalne Grzyby – Batorówek – Karłów.Mapa
Způsob údržby:
Trasa je udržovaná rolbou.

Možnost občerstvení:
Karlów

Půjčovna lyžařského vybavení:
Karlów

Červená trasa

Trasy s nejvyšší prioritou údržby, tzv. páteřní: jsou vždy upravovány jako první.

Důrazně žádáme návštěvníky, aby se na upravené běžecké tratě nevydávali pěšky ani nenechávali volně pobíhat psy a neničili tím běžecké stopy!