Góry Stolowe

Karlów – Bor

  • sjízdnost trasy NE
  • délka 6 km
  • značka trasy Zelená
  • úprava tratě bruslení

Karlów – Bor

Nově upravovaný úsek, který odbočuje z Trasy Gór Stolowych a zkracuje a zpříjemňuje cestu do Machova.

Stopa začíná na loukách pod vrcholem Szczeliniec, mezi osadami Karlów a Pasterka. Přetíná silnici vedoucí z Karlówa do Machovské Lhoty a pokračuje lesními cestami na česko-polskou hranici.

Lyžaři se tak dostanou snadno a bez překonávání velkých výškových rozdílů na Bor, odkud mohou pokračovat buď po tzv. Tkalcovském stezníku na Bukovinu a přes Hůrku do Machova nebo klesnout na louky u Machovské Lhoty, kde jsou k dispozici další upravované kilometry stop.


Mapa

Způsob údržby:
Rolbou, sjezd ke státní hranici skútrem.

Možnost občerstvení:
Karlów

Návaznost dalších tras:
Trasa Gór Stolowych
Trasa přes Bor (Machovsko)

Zelená trasa

Nejméně důležitá stopa, údržba závisí na sněhových podmínkách.

Důrazně žádáme návštěvníky, aby se na upravené běžecké tratě nevydávali pěšky ani nenechávali volně pobíhat psy a neničili tím běžecké stopy!