Policko

Slavný

  • sjízdnost trasy NE
  • délka 19/22 km
  • značka trasy Modrá
  • úprava tratě klasika

Police n. M. – Slavný – Pánův kříž

Trasa s pěknými výhledy a možností napojení na stopy v Polsku nebo Broumovských stěnách.

Délka trasy: 19 km, s možností zkrácení nebo navázání na další trasy

Stopa začíná v Polici n. M. za stodolou Správy CHKO nedaleko parkoviště naproti pensionu Adler na Bělské ulici. Trasa vede polem do údolí  Červeňáku. Stoupá údolím podél křížů Vambeřické cesty až na předěl nad Šnoblákem, kde lze odbočit na okruh k lesíku Chrast. Okruh je často zavátý a ne vždy ho projíždíme - lesík Chrast objede zleva a po lukách mírným stoupáním pokračuje ke Chlumu (krásné výhledy na Bor, Hejšovinu, Bezděkov atd). Zde se trasa stáčí doleva a po druhé straně louky se vrací ke Šnobláku. Už standardní trasou sjedeme dolů pod Barešův kříž (zde můžeme odbočit vpravo do Bělého a po modré turistické značce pokračovat do Řeřišného a Machova). 

Od Barešova kříže stopa stoupá podél lesa  a později lesem nad Slavný. Zde bývá upravený tréninkový okruh. Turisticky lze pokračovat  lesní cestou mezi skalami k Pánovu kříži. (Odtud je možno pokračovat po červené tur. zn. k Machovskému kříži a přes tur. přechod do Polska, Pasterka, Góry Stolowe, nebo dolů do Martínkovic). 

Od Pánova kříže se stopa vrací po lesní silničce (často bývá ale vyhrnutá) přes Pelovku k vysílači a dále vede až do osady Slavný (možnost občerstvení, nebo naopak nástupu na trasu v případě horších sněhových podmínek), odtud se trasa vrací zpět k vysílači, sjede k Barešovu kříži, Vambeřickou cestou a Červeňákem do Police.

Jako dětskou variantu lze doporučit vyjet na Slavný autobusem nebo autem na parkoviště, vyjet podél lesa k vysílači a sjet po trase s jediným stoupáním u Šnobláku do Police.


Mapa

Způsob údržby
Trasa je udržována pomocí skútru se stopařem tak, aby byla trasa připravena na víkend, a to jedna stopa klasicky. Technicky zajišťuje spolek SKI Police nad Metují.

V případě horších sněhových podmínek je tato trasa (přesněji její horní část) udržována jako první na Policku s nástupem z parkoviště na Slavném.

Možnosti občerstvení
Kiosek na Slavném – tel. 737 734 504
Pension Majka – tel. 721 983 907, 721 131 045

Návaznost dalších tras:
Pánův kříž – Pod Pasy (15 km, červené značení). Z rozcestí Pod Božanovským Špičákem na této trase lze také pokračovat přes Machovský kříž do Polska nebo do Božanova.
Pro napojení na Machovsko je za výjimečně dobrých sněhových podmínek udržována odbočka od Barešova kříže do Bělého (zelené značení).

Mapa tras v oblasti Policko na Bílé stopy.cz

Modrá trasa

Méně důležité stopy, údržba probíhá až po projetí červených tras a také v závislosti na sněhových podmínkách.

Důrazně žádáme návštěvníky, aby se na upravené běžecké tratě nevydávali pěšky ani nenechávali volně pobíhat psy a neničili tím běžecké stopy!

Čerstvé informace z údržby

21. 01.2024

Police - Slavný 21.01.24

oblast 1 Policko
Jiří Černý
vložil Jiří Černý
fotografie 1x
Stopa na Slavném obnovena. 
POZOR v úseku nad Šarkánem ..... tam to je vyfoukané a samý kámen !!!!

Slavný je parádní, jen u vodojemu je trošku roleta, vyfoukané jazyky. 

Skol